Tagged: Thoughts Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Harshad Joshi 6:09 pm on May 3, 2017 Permalink | Reply
  Tags: , maturity, , short ideas, Thoughts,   

  The story of maturity 

  There is no freaking story – maturity is when you know your fucking limits and you fucking stay in your limits without crossing it. 

  Everyone benifits from it – you are the one getting most of them 😂

   
 • Harshad Joshi 5:24 pm on May 29, 2013 Permalink | Reply
  Tags: , Thoughts   

  Thought for today 

  image

  Posted from WordPress for Android

   
 • Harshad Joshi 10:32 am on July 4, 2008 Permalink | Reply
  Tags: , Me, Thoughts   

  Life 

  आयुष्य समुद्रासारखय …असं अता प्रकर्षाने जाणवतय….
  काय करु गोष्टीच तशा घडत गेल्या…
  एकामागे एक…

  भरती-ओहोटी….नित्यनियमाच्या …येणारच त्या …थोड्याच चुकणारेत….??? तेही मान्य…

  पण ढवळून निघणं सगळ्यात वाईट …. सगळ्या आठवणी कश्या लाटांच्या तडाख्याप्रमाणे अंगावर आल्या… एकाकीच झेलाव्या लागल्या …. काही परतवून लावल्या…काहींनी नखशिखांत भिजवलं….
  पण ठरवलच होता मुळी … जहाजाप्रमाणे हेलकावे खायचे …पण परतायचा नाही… नाहीतर त्या पुनः पुनः येतात ….पाठलाग करत … हौसच भारी ना मला ….
  ….नशीब म्हणालं..भोग अता …. भोगलं निमुटपणे … असहाय्यपणे…

  माहितिये अजुन खूप बाकी आहे…पण तोपर्यंत मी स्वतःला घडवीन कणखर ….
  आश्च्रर्य याचं वाटतय …………….(काही गोष्टी गुपीत ठेवाव्याच लागतात…हे हल्लीच कळालय मला)……

  …. क्रमशः

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel