मला सांगा प्रेम म्हणजे नक्की काय असत

image

Harshad has a think.