Updates from July, 2011 Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • Harshad Joshi 6:54 am on July 25, 2011 Permalink | Reply  

  Batman gets a lift from Superman 

  Give-me-a-lift-500x300

  Save petrol..pool your car, bikes and help each other. Sharing is fun..

  Advertisements
   
 • Harshad Joshi 10:22 am on July 24, 2011 Permalink | Reply
  Tags:   

  Audio Post 

   
 • Harshad Joshi 5:29 am on July 12, 2011 Permalink | Reply  

  Anger Management. 

  Tumblr_200

   
 • Harshad Joshi 5:20 am on July 12, 2011 Permalink | Reply  

  Batman…! :) 

  Tumblr_500

  Source – Google+ and Tumblr

   
 • Harshad Joshi 6:36 am on July 11, 2011 Permalink | Reply  

  Hi tech आषाढी एकादशी.. 

  #include <stdio.h>

  void main(void)
  {
  for (;;)
  {
  printf (“विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल..!\n”);
  }
  exit(0);
  }

   

  gcc -Wall -lm vitthal.c -o vitthal; ./vitthal

   
 • Harshad Joshi 5:34 am on July 11, 2011 Permalink | Reply  

  स्थळ कोणत्यातरी खेडेगावाहून निघणारी  एस टी पात्र शेवंताबाई… 

  स्थळ -कोणत्यातरी खेडेगावाहून निघणारी  एस टी
  पात्र – शेवंताबाई, गुलाबराव, इशल्या उर्फ विशाल आणि शकी उर्फ शकुंतला..
  ४ शहरात (पुण्याला) येत आहेत..

  शकी (चिरक्या आवाजात) – “कुत्र्या, काळ्या, टिनपाट…!”
  इशल्या – “ए डुकरे..मर  जाऊन  तिकडे..!”
  शेवंताबाई – “आर्र्रा…बंद करा कालवा…आपन श्हारात येतुया..जरा शहरी रीतीभाती नि बोलाव की..!”

  (थोड्या वेळानी)
  शकी (चिरक्या आवाजात) – “son of a bitch, you n***a, crap..!”
  इशल्या – “you bloody swine..piss off!”

  शेवंताबाई (धन्य होऊन ) – “अहो ऐकला का? आपली पोर बी शरात ल्या पोरांच्या तोंडात मारतील…”
  गुलाबराव (तोंड पान आणि गुटख्यानी भरल्यामुळे) – “ह्म्म्म…”(प्चाआक..)  “व्हाय…बराबर हाय..”

   
 • Harshad Joshi 12:36 pm on July 8, 2011 Permalink | Reply  

  Oauth2 on WP 

  WP now supports Oauth2

   
 • Harshad Joshi 2:46 pm on July 2, 2011 Permalink | Reply  

  Facebook v/s Google+ 

  Is the the poke of google+ ???

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Reply
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Cancel