पाऊस

पाऊस पडून गेल्यावर, मन पागोळ्यांगत झाले...
क्षितीजाच्या वाटेवरती पाण्यावर रांगत गेले.
थेंबांना सावरलेल्या त्या गवतांच्या काडांचा...
पाऊस पडून गेल्यावर, मी भिजलेल्या झाडांचा
पाऊस पडून गेल्यावर, मन थेंबांचे गारांचे..
आईस चकवूनी आल्या त्या डबक्यांतील पोरांचे !
मोडून मनाची दारे, येवुली पाऊल भरती..
पाऊस पडून गेल्यावर, या ओल्या रस्त्यावरती..
पाऊस पडून गेल्यावर, मी चंद्रचिंब भिजलेला
विझवून चांदण्या सार्‍या, विझलेला शांत निजलेला
पाऊस पडून गेल्यावर, मन भिरभीरता पारवा
पाऊस पडून गेल्यावर, मन गारठता....गारवा...

गार वारा हा भरारा, नभं टिपूस टिपूस

रानी वनी, पानोपानी, मन पाऊस पाऊस

माती खाली खोल खोल, ओल मातीच्या मनास

मातीवर थरथरे, ओला सुवास सुवास

पावसाळी पायवाटा…जरा उदास उदास…

दाही दिशांत पाखरे, जणू आभास आभास…

रान मोकळे मोकळे, बघे भारुन नभास

त्याचा हिरवा हिरवा….आज प्रवास प्रवास